วิธีการตั้งค่า E-mail ใน Microsoft Outlook 2010

วิธีการตั้งค่า E-mail ใน Microsoft Outlook 2010

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2010 ขึ้นมา จากนั้นเลือกที่เมนู File >Info > Add Account

2. จากนั้น หน้าต่าง Add New Account จากปรากฏขึ้น ให้กรอกข้อมูลลงไป ดังนี้
       Your Name : ใส่เป็นชื่อของคุณ หรือข้อความที่อยากให้ปรากฏ
       E-mail Address : ใส่ชื่ออีเมลล์ของคุณ เช่น trirong.s@con-f.com
       Password : รหัสผ่านที่คุณใช้ log in เข้าใช้งานอีเมลล์
       Retype Password : ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง ให้เหมือนกับครั้งแรก
เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกเครื่องหมายถูกที่ช่อง Manually configure server settings or additional server types  จากนั้นกดปุ่ม Next

3. ในหน้าต่าง Choose Service ให้เลือกเป็น Internet E-mail แล้ว Next

4. เมื่อถึงหน้าต่าง Internet E-mail Settings ให้กรอกรายละเอียดดังนี้
        Your Name : ใส่เป็นชื่อเหมือนตอนแรกที่ตั้งค่าไว้ (โดยปกติจะใส่มาให้อยู่แล้ว)
         E-mail Address : ใส่เป็นชื่ออีเมลล์เต็ม เช่น trirong.s@con-f.com (โดยปกติจะใส่มาให้อยู่แล้ว ตรวจสอบให้ถูกต้อง)
         Account Type : ให้เลือกเป็น POP3
         Incoming Mail Server : ใส่เป็น mail.ชื่อโดเมนเนมของคุณ เช่น mail.con-f.com Outgoing Mail Server (SMTP) : ใส่เป็น mail.ชื่อโดเมนเนมของคุณ เช่น mail.con-f.com
         Username : ใส่เป็นชื่ออีเมลล์เต็ม เช่น trirong.s@con-f.com 
         Password : รหัสผ่านที่คุณใช้ log in เข้าใช้งานอีเมลล์ (เลือกเครื่องหมายถูกหน้า Remember Password ด้วย
เมื่อกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกที่ปุ่ม More Settings

5. เลือกที่ tab : Outgoing Server จากนั้นเลือกเครื่องถูกที่

  •  My outgoing server (SMTP) requires authentication
  •  Use same settings as my incoming mail server

จากนั้นกด OK

6.เลือกที่ Tab :  Advenced จากนั้นในหัวข้อ Delivery เลือกเอาเครื่องหมายถูกออก ในหัวข้อ Leave a copy of messages on the server กรณีที่ ไม่เก็บสำเนาข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์

7. จากนั้น กดปุ่ม OK แล้วเลือกปุ่่ม Next แล้วเลือก Finish ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

 

 

ใส่ความเห็น